Please wait...


Formulier

Wens je de brochure met tips aangaande de inrichting van de leefomgeving van een persoon met dementie te ontvangen in je mailbox, vul dan onderstaand formulier in.

Door in te schrij­ven op onze mai­ling geeft u ons de toe­stem­ming om uw ge­ge­vens te ver­wer­ken om u meer tips en advies toe te sturen. U zal steeds de mo­ge­lijk­heid heb­ben om zich uit te schrij­ven. Wij zul­len uw ge­ge­vens niet voor an­de­re doel­ein­den ge­brui­ken.